دنیای طبیعی سنت بریجید - IntoKildare
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
چاه باغ بریگیدز 1 1 1

دنیای طبیعی سنت بریجید

کیلکولن

دنیای طبیعی سنت بریجید

ژانویه 8 @ 8: PM 00

اعتبار: فدراسیون گروه های تاریخ محلی شهرستان کیلدر

مکان رویداد:  مرکز میراث کیکولن

چه زمانی

تاریخ
ژانویه 8
زمان
8: 00 pm - 9: 00 pm ساعت محلی UTC تنظیم شده اند

جایی که


هزینه

رایگان