The Druids Live @ The Moat Theatre Naas - IntoKildare
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
Fb img 1674509161061.jpg

The Druids Live @ The Moat Theatre Naas

ناس

بازگشت با تقاضای مردمی!! 

کنسرت شهر زادگاه Druids در جمعه 31 مارس 2023 در تئاتر خندق Naas Co. Kildare بازگشته است.

گروه با اجرای برنامه‌های فروش‌شده در آمریکا و یکی از سرفصل‌های سریال The Andy Cooney Cruise of Irish Stars، برنامه‌ریزی کرده است تا برنامه جدید خود را به نمایش بگذارد.

چه زمانی

تاریخ
مارس 31، 2023
زمان
8: 00 pm - 11: 00 pm ساعت محلی UTC تنظیم شده اند

جایی که

W23 CAA9
شهرستان کیلدر
W23 CAA9
ایرلند
تئاتر موات
جاده ابی
ناس
شهرستان کیلدر
ایرلند

هزینه

€20