Silken Thomas - سرگرمی زنده. - به داخل کیلدر
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
رویداد موسیقی زنده Silken

Silken Thomas – سرگرمی زنده.

به Squires در Silken Thomas در کیلدر تاون بروید، آنها هر پنجشنبه تا یکشنبه موسیقی زنده دارند!

هر هفته برای موسیقی زنده از نوار Squires دیدن کنید!

 

 

چه زمانی

تاریخ
دسامبر 15، 2022
زمان
9: 00 am - 10: 30 pm ساعت محلی UTC تنظیم شده اند

جایی که

سیلکن توماس
16
میدان بازار
کیلدر
شهرستان کیلدر
ایرلند

هزینه

رایگان

کانال های اجتماعی