طعم های جدید سال نو در طعم خوبی. - به داخل کیلدر
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
اسکرین شات 20231204 141129 Outlook.jpg

طعم های جدید سال نو در طعم خوبی.

Castledermot

Taste of Goodness از آوردن 3 سس جدید به بازار در سال 2024 خرسند است.

با حفظ تمام ویژگی‌های چشمگیر سالمی که مصرف‌کننده اکنون سزاوار و می‌خواهد، ما از افزودن نمایه‌های طعم جدید به مجموعه ما در فروشگاه هیجان‌زده هستیم.

از کلیه سوالات تجارت استقبال می شود:

g.gilmore@naturesoils.ie

 

مشاهده بیشتر

چه زمانی

تاریخ
دسامبر 5، 2023
زمان
11: 31 AM - 11: 32 AM ساعت محلی UTC تنظیم شده اند

جایی که


هزینه

رایگان