ملاقات با نویسنده با دکتر ماریا محمود - IntoKildare
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
Lf

نویسنده را با دکتر ماریا محمود ملاقات کنید

ناس

برای معرفی رسمی کتاب جدید دکتر محمود «بچه فیل» با ما در کتابخانه ناس همراه باشید. دکتر ماریا از کتاب خود خواهد خواند و در دسترس خواهد بود تا نسخه هایی را برای شرکت کنندگان امضا کند.

تنقلات سرو شده است

بدون رزرو مورد نیاز - همه خوش آمدید

چه زمانی

تاریخ
مارس 30، 2023
زمان
8: 00 am - 5: 00 pm ساعت محلی UTC تنظیم شده اند

جایی که

کتابخانه جامعه ناس
نمای بندر
ناس
شهرستان کیلدر
ایرلند

هزینه

رایگان