مراسم عزاداری از چاه باغ سنت بریجید - Féile Bríde 2022 - IntoKildare
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
خیابان سنت بریجیدز 2

مراسم عزاداری از چاه باغ سنت بریجید – Féile Bríde 2022

کیلدر

Féíle Bríde با دسته جمعی در باغ سنت بریجید بسته خواهد شد.

برای این رویداد نیازی به رزرو نیست، اما از همه شرکت‌کنندگان می‌خواهیم که دستورالعمل‌های بهداشت عمومی را در صبح رعایت کنند.
امکانات پارکینگ خودرو در مرکز معنوی سولاس بهرید موجود است

چه زمانی

تاریخ
فوریه 6، 2022
زمان
10: AM 30 ساعت محلی UTC تنظیم شده اند

جایی که

چاه باغ سنت بریجیدز
شهرستان کیلدر
ایرلند

هزینه

رایگان

کانال های اجتماعی