کمدین کارل اسپانیا و ادی کیست؟ - به داخل کیلدر
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
Pub2

کمدین کارل اسپانیا و ادی کیست؟

ناس
برای یک شب سرگرمی به 33 South Main بپیوندید!
کمدین کارل اسپانیا شب را آغاز خواهد کرد و سپس ادی کیست؟
بلیط برای هر نفر 50 یورو است و میزها در غلاف های 4/6 نفره فروخته می شوند. بسته شما شامل یک وعده 3 وعده غذایی و یک صندلی رزرو شده برای عصر است.
برای رزرو:
لطفا برای خرید با شماره 045 938 374 تماس بگیرید. هنگام رزرو برای ایمن سازی مکان شما باید پرداخت کنید.
برای اطلاعات بیشتر، به 33 South Main مراجعه کنید فیس بوک احتمال برد مراجعه کنید.

چه زمانی

تاریخ
سپتامبر 24، 2021

جایی که

33 جنوب اصلی
33
خیابان جنوبی جنوبی
ناس
شهرستان کیلدر
W91 C9ER
ایرلند

هزینه

€50

کانال های اجتماعی