روز مادر را در مرکز خرید Whitewater - IntoKildare جشن بگیرید
در حال بارگذاری رویدادها
  • این رویداد را تصویب کرده است.
Imresizer 1678726760868

روز مادر را در مرکز خرید Whitewater جشن بگیرید

Newbridge

یکشنبه 19th، روز مادر، Whitewater از جو لافین استقبال می کند تا به همه مادران سرنا دهد! آنها برای بعدازظهر یکشنبه یک سالن نوازش برنامه ریزی کرده اند تا ماساژ صندلی آرامش بخش را ارائه دهند و از هر مستأجری که ممکن است بخواهد برای ارائه مشاوره یا دموهای آرایشی مشارکت داشته باشد استقبال می کند.

مشاهده بیشتر

چه زمانی

تاریخ
مارس 19، 2023

جایی که

مرکز خرید وایت واتر
خیابان اصلی
Newbridge
شهرستان کیلدر
W12 DP89
ایرلند

هزینه

رایگان