چگونه به درخواست

در حال حاضر برای مشاغل زیر در حال جذب نیرو هستیم:

  • No current vacancies

لطفا رزومه خود را با ذکر موقعیتی که می خواهید برای درخواست در قسمت موضوع ارسال کنید info@intokildare.ie

Into Kildare هیئت گردشگری رسمی شهرستان کیلدر است. Into Kildare با بیش از 100 تجارت گردشگری و مهمان‌نوازی در تمام بخش‌های صنعت، این شهرستان را به بازارهای داخلی و بین‌المللی معرفی می‌کند تا کیلدر را به مقصدی ارزشمند برای بازدید تبدیل کند.

با توجه به حجم درخواست‌هایی که دریافت می‌کنیم، ممکن است نتوانیم مستقیماً به هر متقاضی پاسخ دهیم، بنابراین ممکن است از ما خبری نگیرید، مگر اینکه در رسیدن به مرحله بعدی فرآیند استخدام موفق باشید، اما ما علاقه شما به کار را تأیید و قدردانی می‌کنیم. با ما.