دسترسی - IntoKildare

اولویت استراتژیک 4: تقویت اتصال و دسترسی به مقصد

اقدام 15: تشویق به پذیرش اصول طراحی جهانی

اتخاذ اصول طراحی جهانی (یعنی در دسترس قرار دادن جاذبه های گردشگری، اقامتگاه ها و خدمات برای همه) گروه وسیع تری از مردم را قادر می سازد از تجربه گردشگری خود در کیلدر لذت ببرند. این شامل افراد جوان، مسن و افراد دارای توانایی های متنوع می شود. کسب‌وکارهای جدید و موجود گردشگری تشویق خواهند شد تا اصول طراحی جهانی و طراحی سازگار با سن را در توسعه و عملیات کسب‌وکار خود اتخاذ کنند.

 

Into Kildare با شبکه دسترسی شهرستان کیلدر و شورای شهرستان کیلدر همکاری خواهد کرد تا مشاغل گردشگری را تشویق کند تا اصول طراحی جهانی را اتخاذ کنند.